“Ymosodiad Dewr; Amddyffyniad Sicr”
Founded 1954


T Llew Jones
by A.H.Williams

Ar 9 Ionawr ac yntau’n dair blwydd ar ddeg a phedwar ugain, mae T Llew, fel y’i gelwid gan bawb sy’n ymhél â gwyddbwyll Cymru, wedi huno’n dawel yn ei gartref yn Mhontgarreg ger arfordir Ceredigion.  Mae hynny’n gyfnod o dristwch mawr i bob un o’r sawl y mae braint ganddynt i’w adnabod ac anfonir ein cydymdeimlad i’w deulu gan gynnwys ei feibion, Iolo, aelod amlaf ein tîm Olympiad, ac Emyr, a sefydlodd gyda’i fab Owain glwb gwyddbwyll y rhyngrwyd, gwyddbwyll.com, a ganddo erbyn hyn dîm dros y bwrdd hefyd.

T Llew oedd un o’r garfan fechan o aelodau a swyddogion Undeb Gwyddbwyll Cymru a sbardunodd gwrthgiliad UGC (ac ymladd drosto) oddi wrth Ffederasiwn Gwyddbwyll Prydain (fel y bu bryd hynny) yn 1970 a’n cais llwyddiannus i ymuno â’r Ffederasiwn Gwyddbwyll y Byd (FIDE) fel aelod annibynnol. Yn ogystal â dal ambell swydd yn UGC golygodd T Llew Y Ddraig a dyfodd o gylchlythyr Cymdeithas Gwyddbwyll Dyfed nes iddi ddod yn gylchgrawn gwyddbwyll Cymru yn y saith degau.  Rheolodd ef dîm dynion Cymru yn yr Olympiad yn Nice yn 1974, a gyflawnodd ein canlyniad mwyaf erioed, a hefyd dîm y merched yn Olympiad 1976 yn Israel.  Pryd y bu farw Is-lywydd y UGC ydoedd fel yr oedd wedi bod am flynyddoedd lawer. Ymhelai T Llew’n fawr â gwyddbwyll Dyfed o’r chwe degau ymlaen, gan sefydlu a rhedeg Cymdeithas Gwyddbwyll Dyfed, ei chynghrair, Clwb Gwyddbwyll Aberteifi a’r Gyngres Agored Dyfed a gynhelid tan yn ddiweddar yng nGwesty’r Cliff, Gwbert ychydig y tu allan i Aberteifi.  Pryd y bu farw, efe oedd Llywydd am Oes, CGD.  Dros y bwrdd yr oedd T Llew yn chwaraewr brwd a chystadleuol nes iddo fod wedi cyrraedd canol ei wythdegau ond cafodd ei ganlyniadau gorau wrth chwarae drwy’r post, gan gynrychioli â bri dimau rhyngwladol Cymru.

Yr oedd y buddsoddiad mawr hwn o’i amser a’i egni yng ngwyddbwyll Cymru yn fwy trawiadol am mai eilbeth ydoedd iddo. Yr oedd yn athro a phrifathro wrth ei alwedigaeth ond hefyd yn gawr ac eicon yn llenyddiaeth Gymraeg fel awdur a bardd. Enillodd y gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol, am farddoniaeth mewn cynghanedd, ddwy flynedd yn olynol yn y pum degau gan wneud y dwbl yn un ohonynt trwy ennill ar yr un pryd y goron am farddoniaeth arall. Yr oedd yn awdur toreithiog straeon byrion a nofelau o bob math, gan gynnwys ambell un a gafodd ei addasu ar gyfer S4C, a hefyd ei hunangofiant.  Ond fe’i cofir orau, fwy na thebyg, fel meistr straeon i blant, a’r rheiny wedi swyno sawl cenhedlaeth o ddarllenwyr.  Gyda’i gilydd, yr oedd ganddo bedwar ugain o gyhoeddiadau, gan gynnwys yr unig lyfr ar wyddbwyll yn y Gymraeg, A chwaraei di wyddbwyll?, sef cyflwyniad i’r gêm wedi’i ysgrifennu ar y cyd â Iolo.

Yr oedd T. Llew yn wastad yn hunanostyngedig am ei gampau llenyddol anferth ac nid oedd ond ychydig o’i gyfeillion gwyddbwyll lu yn gwybod yn fanwl amdanynt. Ond yn bendant fe fydd pob un ohonynt yn cofio â hoffter ac edmygedd ei gyfeillgarwch, ei ffraethineb a’i ymroddiad i wyddbwyll Gymreig.

Amryddawn ei ymroddiad.On the 9th of January at the age of 93 T Llew, as he was universally known in Welsh chess circles, has passed away peacefully at his home in Pontgarreg near the coast of Ceredigion.  This is a time of great sadness for all those privileged enough to have been acquainted with T Llew and our sympathies go out to his family, including his sons Iolo, Wales’ most frequent Olympiad team member, and Emyr, founder with his son Owain of the internet (and now over the board) chess club, gwyddbwyll.com.

T Llew was one of the small group of Welsh Chess Union members and officials who instigated and fought for the secession of the WCU from the British Chess Federation (as it then was) in 1970 and our successful application to join the World Chess Federation (FIDE) as an independent member.  As well as folding several posts in the WCU, T Llew founded and edited Y Ddraig which grew from the Dyfed Chess Association newsletter into the magazine of Welsh chess in the seventies. He managed the 1974 Men’s Olympiad team in Nice which achieved our best-ever result and also the Women’s team in the 1976 Olympiad in Israel.  He was currently, and had been for many years, Vice-President of the WCU.

T Llew was heavily involved in Dyfed chess from the sixties onwards, in founding and running the Dyfed Chess Association, its league, Cardigan Chess Club and the highly successful Dyfed Open Congress, until recently held annually at the Cliff Hotel, Gwbert, just outside Cardigan. At his death he was Life President of the Dyfed Chess Association.  Over the board T Llew was a keen and competitive player well into his eighties but achieved his best results at postal chess, representing Welsh international teams with distinction.

His great investment of time and energy in Welsh chess was the more remarkable because it was always a sideline for him.  He was a teacher and headmaster by profession but also a towering and iconic figure in Welsh literature, as an author and poet.  He won the chair at the National Eisteddfod for strict metre poetry in successive years in the fifties, in one of which he did the double, taking the crown for free-metre verse.  He was a prolific author of short stories and novels of all descriptions, including some which have been adapted for television on S4C, and an autobiography.  But he will probably be best remembered as the Welsh language’s master of children’s stories, which have captivated many generations of readers.  Altogether he had nearly eighty publications to his credit, including the only book on chess in Welsh, A chwaraei di wyddbwyll? an introduction to the game written jointly with Iolo.

T. Llew was always self-effacing about his massive literary accomplishments and few among his many chess acquaintances would have been aware of them. But all will certainly remember with affection and admiration his friendship, wit and commitment to Welsh chess.

Amryddawn ei ymroddiad.

Frank Hatto
by K.Staveley

I first got to know Frank in the early 1980's when I was getting an interest in chess. Frank was a vital linch pin in Welsh chess. As arbiter, executive director and eventually president he was always in the middle of things.

Many of the early council meetings of the Welsh Chess Union were held in Park House, Frank's home outside Llanelli.

As I got more involved I became aware of the amount of time and effort Frank was giving freely to Welsh chess. He was my mentor and, without me knowing it, was grooming me for the job of organising Welsh chess.

In the mid 1990's I was elected Executive Director. Frank, shortly after that AGM said to me, "Now you know what I've been doing over the last few years and the reason you've been getting more and more involved". However, in many ways I knew what I was letting myself in for - it didn't come as a surprise.

When I took over I was not surprised by the amount of time and effort I had to give to the post of Executive Director. In an ideal world it is a full time job. Frank's nurturing of me had pointed me in all the correct directions. The transformation of office from him to me was smooth and probably unnoticed by many of the members.

Frank moved to president, and was always there to give advice when needed, and support when wanted. It's surprising but the post of Executive Director can feel a very lonely one. Everyone thinks you know all the answers and can make decisions quickly. Without Frank's support I would not have been able to perform the tasks set.

Frank was a staunch supported of Welsh chess. I feel I have lost a good friend, but Welsh chess has lost a grandfather.

May he rest in peace.

Kevin.